ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอร่างแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฏิรูปการเรียนการสอน

ด้านปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพและด่านการบริหารจัดการ การจัดแบ่งกลุ่มพิจารณา ปรับ และสรุปความเห็น ร่างแนวทางปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา.


ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน