ตั้งกรรมการรื้อระบบผลิตครู

       คสช.ไฟเขียวยกเว้นใบอนุญาตสอนสาขาขาดคน จี้ สอศ.หาข้อยุติคุรุสภา

 

        เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2557 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมระดมความเห็นและการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการในเวทีรับฟังความเห็นการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นเรื่องการปฏิรูปครูแล้ว ในประเด็นการจะให้คนที่ไม่ได้จบครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ได้เข้ามาเป็นครู โดยกรณีของครูสายอาชีวศึกษาได้เสนอ คสช.ให้ยกเว้นการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในบางสาขาวิชาที่ขาดแคลน ส่วนรายละเอียดหลังจากที่ คสช.เห็นชอบในหลักการแล้วให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปหารือกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อทำรายละเอียดอีกครั้ง

         ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่จบสาขาอื่นๆ เช่น นักเรียนทุนโอลิมปิกทุน สควค.ที่จะเข้ามาเป็นครูนั้นมี 3 แนวทางที่จะดำเนินการ
          1.กลุ่มที่ไม่ได้จบสายครูแต่ได้มาเป็นครูผู้ช่วยอยู่ในระหว่างที่สอนให้ถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติการสอนตามที่ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 44 (3) เมื่อเป็นครูผู้ช่วยหรือสอนครบ 2 ปีก็มีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเลย โดยไม่ต้องไปฝึกปฏิบัติการสอน
          2.ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวแก่ผู้ที่จบสาขาอื่นเพื่อนำไปสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยได้ และหากสอบบรรจุได้และสอนครบ 2 ปีก็ให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามแนวทางแรก ซึ่งปัจจุบันการออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวจะออกให้ได้เฉพาะผู้ที่สอนอยู่ในโรงเรียนและยังไม่มีใบอนุญาตฯเท่านั้น และ
         3.เปิดโอกาสผู้ที่ไม่ได้จบสายครูมาสอบ เพื่อให้มีใบอนุญาตฯและหากสอบได้ก็ให้เรียนเพิ่มเติม หรืออาจจะไปสอนในโรงเรียนเพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุญาตฯ หลังจากนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และสำนักนิติการ ไปร่างรายละเอียดเสนอ คสช.พิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ยังเสนอ คสช.ให้ตั้งคณะกรรมการปรับรื้อระบบการผลิต พัฒนาครู และระบบบริหารจัดการครูทั้งระบบด้วย.

ที่มา: http://www.thairath.co.th