ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

กระทู้: ระบบการศึกษาทางไกล

ระบบการศึกษาทางไกล 8 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #1037

  • ครูชนบท
  • รูปประจำตัวของ ครูชนบท
ระบบการศึกษาทางไกลที่โรงเรียนใช้อยู่ค่ะ ดีมากเลยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี-นาฏศิลป์ และภาษาอังกฤษ
เพราะที่โรงเรียนไม่มีครูที่ถนัดกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้ ขอให้คสช.สนับสนุนระบบการศึกษาทางไกลตลอดไปนะคะ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ระบบการศึกษาทางไกล 8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #791

  • admin
  • รูปประจำตัวของ admin
  • ออฟไลน์
  • Fresh Boarder
  • จำนวนโพสต์: 2
มีประโยชน์มากค่ะสำหรับโรงเรียนที่ขาดครูวิชาเอก แต่ต้องพัฒนาอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและพัฒนาบุคลากรรองรับให้มีความพร้อมในการใช้และซ่อมบำรุงมากกว่านี่้ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหารับสัญญาณไม่ได้ ไม่รู้จะปรึกษาใคร ไม่มีคนดูแล นอกจากเสียงบประมาณจ้างช่างอย่างเดียว
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ระบบการศึกษาทางไกล 8 ปี 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #538

  • นายศรัณย์วิชญ์ ศรีกุลวงศ์
  • รูปประจำตัวของ นายศรัณย์วิชญ์  ศรีกุลวงศ์
ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม ผ่านระบบทีวีดิจิตอล ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้วิทยุกระจายเสียง
-มีมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนประถม มัธยม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการประกอบอาชีพ เช่นกระทรวงเกษตรและสหการณ์เผยแพร่ความรู้แก่เกษตร ฯลฯ เป็นต้นทางในการถ่ายทอดการเรียนการสอนให้ความรู้ โดยคัดสรร หรือเชิญบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ มาถ่ายทอดการเรียนการสอนให้ความรู้ (อาจารย์ คุณครู ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ) มีทีมงานในจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเนื้อหาในการเรียนการสอนทางไกลตลอดเวลา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรับคำถามจากสถานศึกษาปลายทางเพื่อส่งต่อให้ อาจารย์ คุณครู ต้นทาง ตอบคำถามที่ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่งคำตอบแก่ผู้ถามคำถามซึ่งอาจารย์และคุณครูยังไม่ตอบในเวลาการเรียนการสอน จากสถานศึกษาปลายทาง
-มหาวิทยาลัยขาดแคลนบุคลาการ อุปกรณ์ เนื้อหา อื่นๆ วิทยาลัยขาดแคลนบุคลาการ อุปกรณ์ เนื้อหา อื่นๆ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขาดแคลนบุคลาการ อุปกรณ์ เนื้อหา อื่นๆ โรงเรียนประถมขาดแคลนบุคลาการ อุปกรณ์ เนื้อหา อื่นๆ มัธยมขาดแคลนบุคลาการ อุปกรณ์ เนื้อหา อื่นๆ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนขาดแคลนบุคลาการ อุปกรณ์ เนื้อหา อื่นๆ และประชาชนผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้ ปลายทาง รับสัญญาณจากระบบทีวีดิจิตอล ช่องรายการชุมชน 12 ช่อง ช่องรายการสาธารณะเหลืออยู่ 9 ช่อง รวม 21 ช่องนำไปบริหารในการถ่ายทอดได้ สำหรับเป็นช่องทางของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา โรงเรียนประถม มัธยม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และประชาชนผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ปลายทาง ในการบริหารจัดการตารางเวลานอกจากเวลาที่ค่อนเป็นกรอบที่ชัดเจนอยู่แล้วของสถานศึกษาต่างๆ ก็ดูตารางเวลาของผู้ประกอบอาชีพต่างๆว่าช่วงเวลาใดจะเหมาะสมเช่นเป็นช่วงเวลาว่างของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ถ้าสัญญาณทีวีดิจิตอ ไม่ยังไม่เพียง ให้ใช้ช่องบนระบบสัญญาณดาวเทียมแบบ C band เพิ่มเติมเข้าไป เนื่องจากสัญญาณ C band มีข้อดีคือฝนตกก็ยังสามารถดูได้ และติดตั้ง จอทีวีที่มีขนาดและจำนวนเพียงพอแก่ขนาดของห้องเรียนของสถานศึกษานั้น และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับส่งคำถาม คำตอบ ในการเรียนการสอน และอาจารย์ และคุณครู ที่สถานศึกษา ก็ต้องเป็น อาจารย์ ครู ผู้ช่วยแก่อาจารย์และคุณครู และสรุปและตอบปัญหาในตอนท้ายของการเรียนการสอน และสามารถจะขยายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวโดยการเก็บข้อมูลต่างๆจากการเรียนการสอนในสถานศึกษาปลายทาง ข้อมูลจากผ้เรียน ข้อมูลจากผู้ช่วยในสถานศึกษาปลายทาง เพื่อใช้ในการประเมินผลการเรียนการสอนได้รวดเร็วและทันสมัย เป็นข้อมูลสรปให้แก่ผู้บริหารต่อไปได้
-ใช้วิทยุกระจายเสียง ในการกระจายความรู้ ความเข้าใจ แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพ ต่างๆ โดยเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นๆ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.253 วินาที