ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

กระทู้: ควรยุบมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส

ควรยุบมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรี​ยนขยายโอกาส 8 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #996

 • ชาวบ้าน
 • รูปประจำตัวของ ชาวบ้าน
หากพร้อมปฏิรูปอย่างจริงจังจริงใจ การศึกษาไทยก้าวหน้า
อย่าคิดตั้งสำนักงานเตพื้นที่การศึกษาเพิ่ม เป็นการสร้างภาระงบประมาณมากมายไม่คุ้มค่า สนองตัณหาพวกอยากใหญ่ โดยเฉพาะ ผอ.โรงเรียนมัธยม อยู่โรงเรียนยังลงไม่ถึงห้องเรียนไม่ถึงตัวเด็ก ลอยอยู่บนฟ้าเสมิอนเทวดา
จัดบริการการศึกษาไม่ให้ซ้ำซ้อน มัธยมให้มีตำบลละ 1 โรงเรียน ยกเว้นชุมชนขนาดใหญ่ ขยายโกาสทางการศึกษาควรยุบเป็นอย่างยิ่งเพื่อเด็กจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กจัดเป็นโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาตำบล ผู้บริหารโรงเรียนใหญ่บริหารควบโรงเรียนเล็ก หรือโรงเรียนเล็ก 2-3 โรงเรียนให้มีผู้บริหารคนเดียวบริหารหลายโรงเรียน เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้ รวมถึงการเลื่อนวิทยฐานะเป็นบำเหน็จความชอบให้ จะทำให้ประหยัดงบประมาณ และมีงบประมาณนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ควรยุบมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรี​ยนขยายโอกาส 8 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #848

 • admin
 • รูปประจำตัวของ admin
 • ออฟไลน์
 • Fresh Boarder
 • จำนวนโพสต์: 8
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ...
เพราะโรงเรียนขยายโอกาสรับภาระหนัก
จัดการศึกษา 3 ระดับ ปฐมวัย ประถม ม.ต้น
ครูไม่ตรงวิชาเอก โดยเฉพาะระดับ มัธยมต้น ม.1-3 ต้องเรียนพื้นฐานให้เข้มข้น
....ควรให้ สพม. ดูแล ม.1-6 ตลอดแนว ...
บางตำบลในพื้นที่ มีโรงเรียนขยายโอกาส และ มัธยมประจำตำบล สังกัด สพม.แย่งนักเรียนกัน
ต่างคนต่างแย่...การศึกษาเลยยุ่ง บาปกรรมตกที่เด็กครับ....

หรือ...ชัดๆแบบนี้ไปเลยครับ
อบต /อปท/ รับเด็กเล็ก และปฐมวัย
สพป.รับ ป.1-6
สพม.รับ ม.1-6
...............สรุปแล้วตำบลละ 3 โรงเรียน...น่าจะดีครับ...
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ควรยุบมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรี​ยนขยายโอกาส 8 ปี 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #685

 • ครูขยายโอกาสฯ
 • รูปประจำตัวของ ครูขยายโอกาสฯ
เปิดที่แรก ฟังดูดีครับ เหมือนกับการให้โอกาส นักเรียนเหล่านั้นจริงๆ แต่ระยะยาว เป็นการทำร้ายชีวิตเด็กนักเรียนเหล่านั้นทั้งชีวิตครับ
ชีวิตในสังคมจริงๆของเด็กกลุ่มนี้ จะด้อยโอกาสกว่าเด็กที่จบจากระบบมัธยมจริงๆครับ
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ควรยุบมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรี​ยนขยายโอกาส 8 ปี 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #559

 • บุคคลทั่วไปใช้งานได้
 • รูปประจำตัวของ บุคคลทั่วไปใช้งานได้
เห็นด้วยครับ เพราะปัจจุบันนี้การเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดน้อยลง และโรงเรียนขยายโอกาสยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพครูไม่ครบชั้น และไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเอกนั้นๆ ดังนั้นการยุบโรงเรียนขยายโอกาสจึงเป็นการสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริง
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้

ควรยุบมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรี​ยนขยายโอกาส 8 ปี 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา #544

 • ประชาชนชาวไทย
 • รูปประจำตัวของ ประชาชนชาวไทย
ปัจจุบันการคมนาคมสะดวก โรงเรียนมัธยมศึกษามีทุกตำบล โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 มีนักเรียนไม่ถึง 30 คน ควรยุบถ่ายให้ไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้บ้าน ถ้าห่างมากจัดหาค่าพาหนะให้นักเรียน เพราะไม่คุ้มค่างบประมาณ ต้องมีครูชั้นลละ 2 คน ใช้ครูสอน ม.1-3 ตามเกณฑ์ 6 คน จึงควรมีนโยบายยุบมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนที่ตำ่กว่า 30 คน หรือ 40 คน แล้วเกลี่ยครูให้ได้ตามเกณฑ์ เพื่อนำงบประมาณที่เหลือจากค่าจ้างครูไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และอาคารเรียนที่เก่าสร้างมากว่า 30 ปี
สมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิในการตั้งและตอบกระทู้
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.253 วินาที