ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

ปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ จัดทวิภาคี สหกิจศึกษาเข้มข้น
ปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ
3 กระทู้ 49 ตอบกลับ
โดย โลชา วิราชดำเนิน
8 ปี 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
จัดทวิภาคี สหกิจศึกษาเข้มข้น ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เร่งใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1 กระทู้ 52 ตอบกลับ
โดย Le Peak
8 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา
ผลิตและพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีแก่ประเทศ
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.195 วินาที