ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

เพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนให้เข้มแข็ง ปรับเงินอุดหนุนรายหัวทุกระดับ
พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล
1 กระทู้ 48 ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด: ระบบการศึกษาทางไกล
โดย ครูชนบท
8 ปี 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนให้เข้มแข็ง
5 กระทู้ 49 ตอบกลับ
โดย ชาวบ้าน
8 ปี 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
ปรับเงินอุดหนุนรายหัวทุกระดับ ทุกประเภทให้เป็นธรรม
8 กระทู้ 59 ตอบกลับ
โดย ครูชายขอบ
7 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา
ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดช่วงเวลาให้ทุกสื่อจัดรายการเพื่อการศึกษาในช่วงที่เหมาะสม
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
ควบคุมร้านเกมทั้งเวลาเปิดปิดและเนื้อหาสาระ
1 กระทู้ 46 ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด: แสดงความคิดเห็น
โดย ครูรอง
8 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา
การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เร่งรัดพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน
1 กระทู้ 52 ตอบกลับ
โดย ไหล
8 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.209 วินาที