ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ปฏิรูปการเรียนรู้

เร่งแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ซ้ำได้
เร่งแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ซ้ำได้
12 กระทู้ 48 ตอบกลับ
โดย sptbeyond
7 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา
ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นความเป็นพลเมือง ประวัติศาสตร์ ระเบียบ วินัย ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ 21 อาชีพ
16 กระทู้ 49 ตอบกลับ
โดย athidet
7 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4 กระทู้ 39 ตอบกลับ
โดย ครูชายขอบ
7 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ห้องเรียน
8 กระทู้ 58 ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด: niwato san
โดย why ทำไม?
7 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา
ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
2 กระทู้ 40 ตอบกลับ
โดย admin
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
ขยายผลต้นแบบ/การนำร่องรูปแบบที่ดี เช่น โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปแบบ Bottom Up
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.206 วินาที