ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

ทบทวนโครงสร้างและบทบาท ศธ. และการบริหารในพื้นที่ กระจายอำนาจการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนหรือพื้นที่เป็นฐาน
ทบทวนโครงสร้างและบทบาท ศธ. และการบริหารในพื้นที่
23 กระทู้ 52 ตอบกลับ
โดย ครูน้อยคอยดู
7 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
กระจายอำนาจการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนหรือพื้นที่เป็นฐาน
4 กระทู้ 66 ตอบกลับ
โดย admin
8 ปี 2 วัน ที่ผ่านมา
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
3 กระทู้ 48 ตอบกลับ
โดย KROOTAI
7 ปี 2 เดือน ที่ผ่านมา
เพิ่มอิสระในการบริหารและสามารถตรวจสอบได้แก่โรงเรียนและสถานศึกษา
2 กระทู้ 46 ตอบกลับ
โดย admin
7 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา
ทั้งวิธีการประเมินของหน่วยงานประเมินต่างๆ
5 กระทู้ 43 ตอบกลับ
โดย anuwat
7 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา
วิธีการได้มาของตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการ
3 กระทู้ 50 ตอบกลับ
โดย admin
7 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0 กระทู้ 47 ตอบกลับ
โดย wia
8 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนและภาคประชาสังคม
1 กระทู้ 40 ตอบกลับ
โดย admin
8 ปี 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
รื้อระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ระบบเงินอุดหนุนรายหัว
3 กระทู้ 46 ตอบกลับ
โดย นายบุญรวย สายแก้ว
7 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.224 วินาที